Co paso do tempo desenvolvéronse novos e importantes inventos:

O microscopio

Máquina de escribir

Pluma estilográfica.